Select Page

Koji su to koraci do savršeno ozvučene konferencije

by | Jun 29, 2015 | Muzičke komponente, Oprema za konferencije

Tokom cele godine, mada nešto manje u letnjem periodu održava se veliki broj konferencija različitog tipa u našoj zemlji. Ono što je sastavni deo svake konferencije jeste i ozvučenje. Predavačima je ozvučenje potrebno kako bi izlagali pred posetiocima, a posetiocima kao bi ih čuli i postavljali pitanja iz publike.

Da bi sve štimalo kako treba potrebno je obezbediti adekvatnu i kvalitetnu opremu za skup tj. konferenciju. Ozvučiti je na pravi način i učiniti je takvom da se odvija bez problema, prekida i tehnički potpuno ispravno.

Korak po korak do savršeno ozvučene konferencije

Pre svega treba montirari konferencijske mikrofone na primer sistem od 6 i više mikrofona koji idu na jednu centralnu jedinicu, tj sabirač svih signala sa pomenutih mikrofona. Iz te jedinice signal se prosleđuje na miksetu na jedan od ulaza i preko miksete i pojačala idu na zvučnike.

U samom ozvučavanju može biti prisutan i sistem bežičnog mikrofona koji sadrži bar dva bežična mikrofona i jednu centralnu jedinicu. Sa te centralne jedinice signal ide u miksetu, pa preko pojačala na zvučnike. Ovaj sistem je praktičan kod konferencija koje imaju raspravu, pa prisutni u publici mogu nesmetano da postavljaju pitanja.

Bežični mikrofoni se tada „kreću“ po konferencijskoj sali, dok se na konferencijskom pultu nalaze stacionarni konferencijski mikrofoni pomoću kojih učesnici konferencije mogu da odgovore na postavljena pitanja.

predavanjeZavisno od veličine konferencije može da bude nekoliko mikrofona, a neki od većih primera jesu oni sa 120 mikrofona.

Kod ozvučenja za konferencije bitno je izdvojiti sledeće:

  • zvučnici se montiraju u uglovima kako učestici konferencije ne bi kada prolaze ili ustaju slučajno zakačili zvučnik i nešto oštetili,
  • kablovi se sprovode iza ostalih uređaja uz ivicu sale, a gde je potrebno kabl se zalepi za pod ili se stavlja kroz kanalice kako se ne bi oštetio pri prolasku učesnika, ceo sistem se stavlja sa strane van domašaja posetilaca koji bi mogli gurnuti ili oštetiti neku komponentu ozvučenja,
  • potrebno je imati odvojeni sto za montazu uređaja i postaviti ga na mesto sa kojeg se može posmatrati sve što se dešava i eventualno reagovati kada je potrebno regulisati. Ti slučajevi su kod podešavanja jačine mikrofona, uključenja, podešavanja glasa, jer svako od nas ima drugačiju boju glasa, pa kada se govori preko mikrofona nekada je potrebno podesiti parametre sa filterima na samoj mikseti.

Moguće nepredviđene situacije i kako ih rešiti dok sve ide live

Uz dobru i kvalitetnu tehniku, dobru pripremu i podešavanje, kao i stručna lica koja su zadužena za tehničku podršku, ne bi trebalo da bude većih problema. Mada treba obratiti pažnju da kada se oprema postavlja kabal koji se uključuje u uređaj ima užemljenje, jer samim tim onda neće doći do brumova i zujanja u zvučnom sistemu.

Ukoliko se dogodi, na primer da otkažu žični stacionarni konferencijski mikrofoni uvek se mogu koristiti i bežični koji bi „išao“ od korisnika do korisnika. Time bi se konferencija obvijala bez problema i nesmetano.

Savet je da se uvek nose rezervne komponente, ako na primer neki mikrofon u toku konferencije otkaže važno je imati drugi kao mogućnost zamene ili ako se kabl prekine da se može zameniti.

prevodioci

Šta treba znati kada je konferencija sa prevodiocima

Postoje konferencije koje se rade:

•    sa prevodiocima
•    bez prevodioca.

U slučaju da se konferencija obavlja sa učesnicima iz različitih delova sveta, potrebano je formirati kabine za onaj broj prevodioca na koliko se jezika prevodi. Tada je neophodno obezbediti slušalice sa više kanala da bi učesnici konferencije mogli slušati kanal sa izabranim prevodom.

Kada se sve uzme u ubzit dobra priprema, potrebna količina rezervnih delova i kompetentnost ljudi koji su tehnička podrška su pun pogodak. 

Tekst je originalno napisan 29.06.2015, a ažuriran 28.07.2017.

error: Content is protected !!
Pozovite nas