Select Page

Šta sve znamo o kablovima i kako ih odabiramo

by | Mar 24, 2015 | Muzičke komponente

Ima ih svugde u različitim dužinama i debljinama. Nekada ih oko nas ima previše, a nekada i zafale.

Šta su zapravo kablovi i koliko su oni korisni za povezivanje muzičkih komponenti?

Kablovi su provodnici koji provode neki naponski nivo od izvora  do potrošača.  To mogu biti pojačala, slušalice i sl. Mogu da budi provodnici i od izvora kao što su mikrofoni ili na primer od playera do pojačala.

Od kvaliteta kablova zavisi i kvalitet prenosa signala.

Kakvi se kablovi mogu biti?

Osim na dugačke i kratke, deblje ili tanje, možemo ih deliti na:

  • Mono (kao kod prenosa signala na jedan zvučnik) i
  • Stereo (kao kod prenosa signala na dva zvičnika).

Sastoje se od provodnika koji može da bude najčešće od bakra, a za neke visoko profesionalne usluge i od pozlate i od nekih drugih legura. To može biti aluminijum tako da taj zvuk nema gubitaka kada se prenosi kroz takav provodnik.

Jedna ne tako nevažna napomena:

Vazno je da imamo kvalitetne kablove pre ulaska u pojačalo, jer samim tim šumovi, brumovi i zujanja se smanjuju. Ti kablovi treba da budu dobro oklopljeni, a i da imaju svoju masu koja će ih štititi od:

  • spoljnih uticaja,
  • magnetnog polja i
  • napona.

Provodnici se nalaze unutar izolacije koja može da bude od raznih materijala na pr. PVC, silikon i sl. U poslednje vreme dosta se koriste silikonski kablovi koji su otporni na savijanje.

Izolacije kablova mogu biti tanje i deblje, pa od toga zavisi i kvalitet kabla, ali i cena kabla. Kablovi su komponente koje nisu skupe ako su vam potrebni kao kraći, dok svaki dodatni metar kabla povećava cenu istog.

Da rezimiramo:

Pri odabiru kabla potrebno je ustanoviti kakav nam je kabl potreban, za koje namene, koja dužina, koliko kvalitetan, na koju daljinu se prenosi signal i tek tada ga treba kupiti.

Takst je orginalno objavljen 24.03.2015, a ažuriran 26.07.2017.

error: Content is protected !!
Pozovite nas