Select Page

Svemirska vibracija i muzička terapija

by | Feb 1, 2021 | Muzika

Ceo svemir je vibracija i sve oko nas je vibracija. Tako je i sa zvukom, tačnije vibracije zvukom. Nju naš mozak neprekidno prihvata, stalno je čujemo, ali je nismo svesni, jer ne obraćamo pažnju na nju.

Već smo pisali o tome da se može lečiti muzikom i da frekvence koje muzika emituje imaju veliki uticaj na naš mozak. Jedan eksperiment sa đacima kojima se u pozadini pušta Mocartova muzika bolje uče i imaju bolju koncentraciju. Inače, klasična muzika je dobar primer pozitivnih vibracija.

Naš mozak ima frekvence koje se pojavljuju u različitim opsezima i to se može zabeležiti. Još 50-tih godina 20-og veka znamo za Bergerov eksperiment i EEG (elektroencefalogen).

EEG su frekvence, a frekvencija muzike može da dovede do promene moždanih talasa. Tačnije puštanjem određenih muzičkih sekvenci dovodi do potpune sinhronizacije moždanih talasa sa frekvencijom mozga.

To se posebno odnosi na slušanje muzike preko slušalica ili kod stereo uređaja gde postoji levi i desni kanal. Taj efekat je otkrio ovaj nemački fizičar i zove se binauralni sluh.

A šta je binauralni sluh, pitate se.

Binauralni sluh znači da kada na jednom zvičniku puštate zvuk jedne frekvencije, a na drugom druge frekvencije, vaš mozak će raditi na frekvenciji koja se otprilike dobija oduzimanjem jedne od druge. To znači, da ako je u jednom zvučniku 200 Hz, a u drugom 210 Hz, oduzimanjem se dobije 10 Hz. To je u opsegu alfa-talasa, a oni su negde od 8-12 Hz. Kada je naš mozak u ovom opsegu on će se smirivati i mi ćemo se opuštati slušajući tu muziku.

Suprotno tome, ako se sluša muzika na višim frekvencijama, to dovodi do stanja razdražljivosti, a ponekad i agresivnosti.

Postoje aplikacije za mobilne telefone preko kojih može da se sluša relaksirajuća muzika za opuštanje ili meditaciju.

Binauralni sluh je interesantan fenomen i naravno može i da se zloupotrebi. Ako slušate “pogrešnu” muziku ona može da vašem mozgu “dostavlja” pogrešne informacije. Zato birajte čime ćete da nahranite svoje uši, mozak i telo.

Deo izvora: govori dr.Branimir Nestorović
Naslovna slika: Photo by Robson Hatsukami Morgan on Unsplash

error: Content is protected !!
Pozovite nas