Select Page

Koliko je muzika korisna za manipulaciju

by | Feb 19, 2019 | Muzika

Prosto i jednostavno MNOGO je korisna, jer može imati veliki uticaj na slušaoca. Upotreba muzike u raznim sverama života nije nova stvar naročito kada govorimo o vojnim marševima, proslavama venčanja i drugih društvenih događanja. Mada uz muziku možemo staviti i reč „manipulacija“, a ona se može posmatrati iz pozitivnog i iz negativnog aspekta.

Ovim putem naša tema je negativan aspekt, pa ćemo odgovoriti na ovo pitanje:

Kako se može uspešno manipulisati pomoću muzike

Negativna manipulacija muzikom ima svoju višestruku namenu, a to je najbolje prikazati kroz ova tri primera:

  1. U prodajnim objektima se uvek čuje muzika, koja je po pravilu spora, što utiče na sporu i temeljniju kupovinu, a samim tim i veću zaradu za trgovce,
  2. Na olimpijskim igrama kada se čuje nacionalna himna i kada se efekat pobede u nekom sportu dodatno povećava, povećava se i gledanost tih igara. S toga, komercijalni efekat sponzora je veći,
  3. Muzikom su se mučili i zatvorenici, vezivanjem ruku i sa slušalicama u ušima se zatvorenicima puštala muzika jačine i do 120 decibela (dB). Ta snaga zvuka se teško mogla izdržati.

I još nešto…

Jačinu efekta može da ima i tekst pesme koji će imati iritirajuću crtu i dodatno pojačati manipulaciju i zloupotrebu neke kompozicije.

Koja su vaša saznanja na ovu temu? Imate li i vi neke upečatljive primere u kojima se koristi muzika u manipulativne svrhe?

error: Content is protected !!
Pozovite nas