Select Page

Postoji li veza između muzike i zdravlja 1. deo

by | Aug 4, 2016 | Muzika

Šta je zapravo muzika? Jedna od interesantnijih teorija je da je muzika u svojoj srži čista matematika. Da su to vibracije u vazduhu čije se frekvencije po zakonima fizike mešaju. Uprkos tome, svaki put se dogodi čudo, jer se fizika i matematika pretvore u emociju. 

To je rekao nemački naučnik Volf Singer (Wolf Singer), a postoje naravno i mnoge druge teorije i definicije koje na bolji ili manje bolji način uspevaju da objasne pojam muzike.

Da li je moguće muziku koristiti u medicinske svrhe?

Muzika blokira levu stranu mozga koja nam zapravo može praviti poprilične probleme. Ona stvari vidi u delovima, dok je desna strana mozga kreativna i vidi stvari kao celinu. Kada muzika blokira levu stranu mozga mi dolazimo u mirnije stanje i dolazi do lagane hipnoze leve strane, pa se s toga ima opušteniji i prijatniji osećaj.

Ono što je važno istaknuti, a objasnila je psihoneuroimunologija koja dokazuje da naša psiha, nervi i imuno sistem stalno su u konverzaciji, da muzika može uticati na poboljšanje te konverzacije. Da odlično uticati na imuni sistem organizma, a sve to preko emocija.

Utiče li muzika isto na sve ljude?

Mišljenja su različita. A šta vi mislite o tome?

Neki stručnjaci smatraju da je to nemoguće, dok mnogi dokazuju da utiče isto na sve. Trebalo bi sačekati još koju godinu da bi se ova stanovišta još više razvila, a stavovi eventualno približili sa saznanjem još ponekih naučnih činjenica.

Muzička terapija i muzička medicina

Trebalo bi napraviti razliku između pojmova muzička terapija i muzička medicina, pa se oni mogu objasniti ovako:

  • muzička terapija je sprovođenje terapije od strane terapeuta prema pacijentu koji primenjuje muzičku terapiju kako bi rešio problem kod pacijenta. Primeri su teški psihički bolesnici sa kojima se uopšte ne može sarađivati i koji odbijaju bilo kakvu komunikaciju, a ipak, reaguju na muziku jako dobro. Ovo je konktena praksa, primenom jednog vida terapeutskog lečenja, a
  • muzička medicina je vrlo pragmatična, ona proučava reakciju tela na muziku. Na primer, ako nekoga stavimo na magnetnu rezonancu u realnom vremenu se vide reakcije mozga na određenu vrstu muzike, bilo da se radi o klasičnoj muzici, džezu, roku, popu, mada utiču i neki drugi parametri kao što su brza ili spora muzika, glasna ili tiha i slično.

Nastavak sledi…

Tekst je originalno objavljen 04.08.2016., a ažuriram 02.08.2017.

error: Content is protected !!
Pozovite nas