Select Page

Muzika + matematika + fizika

by | Jun 3, 2016 | Muzika

Koliko su povezani matematika, muzika i fizika?
Ima li muzika uticaj na ljudsko telo?
Mislite li da Kosmos ima veze sa tim?

Ha, zbunjuju vas ova pitanja. Pa, hajde da na njih odgovorimo, a i da se još malo pitamo. Radoznalost može da bude zarazna. 🙂

Da, muzika ima uticaja na ljutsko telo, to je odavno dokazano. Sama muzika je vibracija, frekvencija, a svet funkcioniše i kroz rezonanciju, pa i samo naše telo „svira“.

U kojoj meri se muzika seli u domen fizike ili možda svemirskih tela?

Koliko je prisutna u svim rasponima koje najčešće i ne čujemo?

Muzika je satkana iz matematike i fizike. Tamo gde je frekvencija, tamo je vribacija, a tamo je frekvencija i vibracija tamo je ton. To su tri nerazdvojna elementa.

Fizika nam govori da čvrsta materija zapravo ne postoji, već u svakoj materiji sve vibrira i sve se miče. Ista stvar je i sa muzikom, pa kada se odsvira neki ton, javlja se frekvecija koja se širi kroz zvuk, stiže do našeg uha i deluje na naš organizam.

As simple as that! Vidite da i nije tako komplikovano kako je na početku izgledalo.

A kakve to veze ima sa Kosmosom?

Svaka planeta ima svoju vibraciju, a ona ima svoju frekvenciju, a tako nastaje ton. Tako planeta Zemlja proizvodi frekvenciju od 0,00001160576 Hrca (Hr). To je vrlo duboka frekvencija koju mi ne čujemo, ali ako bismo tu frekveciju 24 puta oktavirali (jedan ton se pomera za svaku oktavu, u ovom slučaju naviše) dobili bismo ton G koji mi savršeno možemo čuti.

Evo malo zanimljivosti:

Najdublji ton koji je registrovan iz Kosmosa je proizvela jedna crna rupa. Kada se kosmički zvuci na pomenuti način oktaviraju i približe ljudskom uhu čuje se vrlo prijatna melodija, neki je zovu harmonija sfera.

Još malo “teoretisanja”…

String teorija iz Cerna govori o više dimenzija od onih koje mi poznajemo. Njome se objašnjava da se ne možemo ograničavati samo na naše ljudsko uho, jer ono ne može da čuje sve.

U svakom slučaju, muzika, matematika i fizika su deo nas i našeg života, deluju kako u nama tako i u celoj vasioni.

Tekst je originalno objavljen 03.06.2016, a ažuriran 02.08.2017.

error: Content is protected !!
Pozovite nas