Select Page

Može li zvuk da stvara energiju i postane novo gorivo

by | Jan 11, 2021 | Muzika

Fosilna goriva, solarna energija, nuklearna energija, verujem da ste za sve ovo već čuli.

Iako se poslednjih godina puno govori o solarnoj energiji kao alternativi nafti, sve se više govori o konoplju kao kvalitetnom gorivu koje je nedovoljno iskorišćeno. Tada bi se ova biljka mogla iskoristiti kao biodizel, a domaćinsktva bi pojedinačno mogla da ga proizvode.

A da li ste zanali da se zvukom može stvoriti energija?

Manje poznat izvor energije je ZVUK, mada već uveliko postoje uređaji kojima se pomoću zvuka stvara energija. Naučna disciplina kimatika objašnjava da se pod dejstvom zvučnih talasa menjaju materijalni oblici.

Takođe, za ispitivanje zdravlja tela može se koristiti, na primer zvonce. Kada se pomera u blizini tela, zvonce dok zvoni stvara rezonanciju od tela, a u predelima gde postoji neki poremećaj prestaje da zvoni.

Šta je to saser?

Vibratorna svest o sili zvuka se tek otkriva, pa se tako pored lasera može govoriti o manje poznatom saseru. To je običnim jezikom rečeno laser pomoću zvuka.

Evo još malo zanimljivosti…

1. Zvuk kroz vodu može da ide sve brže i brže, a svetlo se lomi i ide sve sporije i sporije, tako da ćete primetiti da je zvučna energija i u ovom pogledu dominantnija od solarne.

2. Uređaji magnetroni pomoću zvuka stvaraju energiju.

3. Dokazano je da se zvučnim talasima može dovesti do toga da predmeti lebde. Sprega zvuka vibracije i kretanja se najbolje može opisati kroz kretanje bumbara koji sa vrlo malim krilima, a velikim i teškim telom uspeva da leti, tj. kreće se.

4. Entoni Holand, profesor muzike je uz spomoć zvuka uspeo da dovede do toga da se tela nekih manjih životinja jednostavno raspuknu.

Naslovna slika: Photo by Jari Hytönen on Unsplash

error: Content is protected !!
Pozovite nas