Select Page

Da li muzika starih Slovena može da pokreće životnu energiju

by | Aug 21, 2018 | Muzika

Našim precima muzika nije bila samo za zabavu, već je imala ulogu obreda, slavlja i isceljenja. Taj način primene muzike prisutan je svugde po svetu, pa i kod starih Slovena. Zajedno sa tim činjenicama, pronađeni su i različiti zanimljivi instrumenti koji su se nekada davno koristili za sviranje. Neki od njih su sačuvani i danas ili se na osnovu pronađenih ostataka mogao rekonstruisati stari intrument i na njemu ponovo zasvirati.

Neki od starih instrumenata koji su vam možda poznati su:

  • Cimbalo,
  • Panova frula,
  • Okarina,
  • Burdunske citre sa sedam žica,
  • Balkanske gusle,
  • Dubrovačka ilirica,
  • Diple,
  • Dude,
  • Sibirski šamanski bubanj i sl.
cimbalo

Cimbalo (izvor: Pinterest)

Kako muzika starih Slovena deluje na slušaoce

Prema dr. etnomuzikologije i osnivačici ansambla Veduna Miri Omerzel – Mirit, sviranjem starih instrumenata tj. arhetip koji deluje u njima, zapravo deluje na sve slušaoce na isti način.

Šta je glavni uzrok tome?

Odgovor je ZVUK. Zvuk jako utiče na nas preko onog što se čuje i onog što se ne čuje. Ovo prvo vam je sigurno jasno, ali drugo se objašnjava kroz vibraciju misli, osećaja, emocija koje su takođe vrste zvukova i imaju svoju vibraciju. Nekad jaču, a nekada slabiju.

Slovenska tradicija starih instrumenata na našim prostorima

Ne moraju samo daleke tradicije Indije, Afrike ili Južne Amerike biti utočište savremenog čoveka na putu do duhovnosti i vraćanju sebi i prirodi. Takvu tradiciju imamo i mi, Sloveni koju su nam u nasleđe ostavili naši preci. Jedan od načina da je malo bolje upoznamo ili ponovo osvestimo jeste upravo kroz muziku.

U tome nam mogu pomoći drevni instrumenti.

Instrumenti starih slovena koji su pronađeni na našim prostorima pripadaju periodu starog veka. Stara cimbala i panove frule svirali su najčešće sveštenici. Oni imaju poseban zvuk i iz njih se rađa specifična energija i melodije, jer je njihov osnovni ton vezan za ton rotacije Zemlje. Svako telo kada se rotira zvuči, ali ljudsko uho može da čuje samo raspon od 20-20.000 Hz.

Prema dr. Omerzel – Mirit naš slušni aparat je hologramski – jedan delić celine zvuči, ali zvuči i kompletna celina. To je hologramski pristup, a naše uho, iako ne može baš sve da čuje preko slučnog aparata, može da čuje, tj. oseti sa nad-osećajem.

Šta je bilo neizostavno u pogledu izrade drevnih slovenskih instrumenata

Svi instrumenti su bili napravljeni do srednjeg veka da barem jedna žica ili jedan deo instrumenta proizvodi zvuk rotacije zemlje, tj. ton G ili 194 Hz. Taj ton G se može pronaći i u Indiji, Škotskoj i svugde na svetu. Melodija se uvek kretala oko tona G.

Ton G je bio važan i u pevanju kao na primer u ojkanju – načinu pevanja u Bosni.

Ton G je čoveka približavao sebi, prirodi i stoga postoji težnja za slušanjem zvukova koji su bliski čoveku, a samim tim i prirodi, jer čovek je povezan sa Zemljom, Mesecom, Suncem, konstalacijom planeta.

Od davnina je čovek želeo da preobrazi sam sebe i izbaciti iz sebe rušilačke misli uz sviranja bez prestanka. Tako je nastalo oro ili kolo.

Muzka kao lek

O lekovitosti muzike smo već pisali, a zanimljivo je da je Pitagora verovao u moć muzike i zvuka u medicinske svrhe, pa je stoga lečio ljude zvukom. To nije bilo čudno, jer se muzika shvatala mnogo ozbiljnije nego danas, pa nikada nije bila za veselje već za obred uz pomoć intrumentima i pevanja.

O lekovitosti muzike saznajte više u člancima:

Postoji li veza između muzike i zdravlja 1 deo.2 deo.

Do drugog svetskog rata pričalo se o posebnosti staroslovenske muzike, a ona je i do danas očuvana kod sibirskih šamana. Očuvali su staru tradiciju i bitnost zvučne terapije.

“Pusti zvuk kroz sebe da dođe sam”

Možda se pitate kako se zapravo svirala ta staroslovenska muzika? Svira se u transcendentalnoj svesti, gde se izvođač muzike prvo poveže sa sobom, pa sa drugima, zatim sa kosmosom i životnim tokom. Tada se “zaustave u momentu”. Uživaju u trenutku. U sadašnjosti, jer tek tada muzika zvuči na poseban način. Poslušajte kako:

Kao i u davna vremena, čovek je uvek težio balasu, spokoju, zdravlju, vitalnosti i harmoniji. Oduvek je želeo da što bolje razume svet u sebi oko sebe. Zato nas razumevanje naših predaka može puno naučiti o nama samima i kako da prevaziđemo turbulentan period ljudskog razdoblja današnjice.

error: Content is protected !!
Pozovite nas