Panova frula

Da li muzika starih Slovena može da pokreće životnu energiju

Našim precima muzika nije bila samo za zabavu, već je imala ulogu obreda, slavlja i isceljenja. Taj način primene muzike prisutan je svugde po svetu, pa i kod starih Slovena. Zajedno sa tim činjenicama, pronađeni su i različiti zanimljivi instrumenti koji su se nekada davno koristili za sviranje. Neki od njih su sačuvani i danas Read more about Da li muzika starih Slovena može da pokreće životnu energiju[…]

muzika u medicini

Postoji li veza između muzike i zdravlja? 2. deo

Još malo o muzici, medicini i zdravlju kao nastavak od prethodnog teksta

U pomenutim medicinskim uslovima u kojima se primenjuje muzika, a pri čemu se kod ljudi „uključuju“ određeni centri u mozgu zaintrigirali su naučnike da otkriju još nešto. Da li postoje razlike kod reakcije pacijenata u drugim uslovima i u odnosu na njihov vlastiti ukus. Došlo se do zaključka da lični muzički ukus ima važnu ulogu. Prema nekim studijima ljudima su puštali muziku koju oni vole tri dana pre operacije, za vremem operacije i nakon operacije i rezultati su bili odlični.

[…]

muzika i medicina

Postoji li veza između muzike i zdravlja? 1. deo

Šta je zapravo muzika? Jedna od interesantnijih teorija je da je muzika u svojoj srži čista matematika. Da su to vibracije u vazduhu čije se frekvencije po zakonima fizike mešaju. Uprkos tome, svaki put se dogodi čudo, jer se fizika i matematika pretvore u emociju. 

To je rekao nemački naučnik Volf Singer (Wolf Singer), a postoje naravno i mnoge druge teorije i definicije koje na bolji ili manje bolji način uspevaju da objasne pojam muzike.

[…]

error: Content is protected !!