Select Page
Kako se slušala muzika kroz istoriju 1. deo

Kako se slušala muzika kroz istoriju 1. deo

Muzika nam je danas dostupnija nego ikada to možete primetiti svakoga dana. Mada nije uvek bilo baš tako. Ranije se ona mogla čuti na različitim društvenim okupljanjuma i dešavanjima. Neki od njih su plemenski obredi, zabave na trgovima, pa sve do balova za više...
error: Content is protected !!
Pozovite nas