Select Page
Oblici starogrčke muzike

Oblici starogrčke muzike

U antičkoj Grčkoj, najstariji muzički oblik bila je KITARODIJA – pevač bi sam sebe pratio na kitari, a u pauzama između pevanja svirao bi interludijum*. Pevale su se uglavnom ljubavne pesme, odlomci iz epopeja (kojima bi prethodio preludijum), zdravice, političke...
Kako su se zabavljali faraoni

Kako su se zabavljali faraoni

Kako i kada je muzika postala objekat umetničkog stvaralaštva? Svakako znamo da je postala veoma rano. Da je nastala iz razloga što je čovek želeo i nastojao da deluje na spoljni svet, da onima ili onome oko sebe nešto poruču, prenese, prikaže, dočara. Pretpostvalja...
error: Content is protected !!
Pozovite nas