Select Page
Kako se muziciralo u srednjem veku

Kako se muziciralo u srednjem veku

Muzika srenjeg veka bila je pod velikim uticajem hrišćensva koje se širilo sve više i više, pa je imalo uticaja i na muzika i na druge vidove umetnosti. S obzirom da se izlazi iz robovlasničkog društva, a prelazi na feudalizam kao društveno uređenje, sve se više...
error: Content is protected !!
Pozovite nas