Select Page

Surfovanje na FM i AM talasima

by | Jul 6, 2017 | Muzika

Znate li šta su FM i AM talasi? Spadate li u grupu onih koji su ljubitelji slušanja radija?

Hajde da krenemo od početka surfujući po radio talasima i uživajući u muzici i glasovima koji nam “stižu” sa radio stanica. FM signali ili talasi su fazno modulisani signali. Hmmm, a šta to zapravo znači? Ta modulacija se zove frekventna zato što se audio signal utiskuje po frekvenciji u ritmu signala.

Kako se koriste FM talasi?

Koriste se najčešće u radiodifuziji u gradskom opsegu od 88-108 mHz.

Možda bi trebalo znati da u tom područiju nema mnogo smetnji i signal je čist, a i stanice sa manjom jačinom imaće dobar i čist zvuk bez mnogo smetnji. To su tzv. kratki talasi.

FM talasi podležu zakonu o radiodifuziju tako da sve radio stanice rade na određenoj radio frekvenciji. Širina opsega od 3 mHz je opseg koji zauzuma jedna radio stanica, to je dovoljno kako ne bi došlo do mešanja i preklapanja radio stanica.

Šta je sa AM talasima? Kakvi su to talasi i zašto su oni bitni za nas?

AM signali ili talasi su dugi talasi, amplitudno modulisani, tj. modulacija se vrši po amplitudi.

U samim počecima radija postojali su samo dugi talasi.

Mada, treba napomenuti da AM talasi mogu biti dugi i srednji. Dugi se korite za velike daljine, jer se oni odbijanju o zemljinu koru i jonosferu i samim tim to odbijanje ide i prekookeanski, tako da se u nekim zemljama mogao slušati radio iz drugih udaljenijih zemalja, ali je zvuk bio sa dosta smetnji i bila je potrebna antena 20-30 m da bi se taj signal uhvatio.

Može li nastanak rezonance da sruši most?

Kada se na istom frekvencijskom područiju podese prijemnik i predajnik, pa prijemnik emituje na toj talasnoj dužini signal, tada predajnik takođe treba podesiti na skali na istu tu talasnu dužinu na kojoj je predajnih. U tom slučaju je automatski podešen zvuk pri preklapanju signala iz prijemnika i predajnika.

Evo jednog primera koji će vam možda biti poznat:

Most vibrira praveći neku svoju oscilaciju. Kada vojska počne da prelazi preko njega marširajući pravi svoju oscilaciju. Ukoliko se slučajno dogodi da se te dve oscilacije poklope (što se naziva rezonanca), most će se sručiti od velike sile vibracije.

I još nešto za one baš radoznale.

Signal radio stanica može da bude i mono i stereo, jer frekvencijska modulacija može da bude takva da radio prima signal koji se posle razdvaja na dva audio signala. Tada radio stanicu slušamo u stereo formatu, jer zvučnici rade nezavisno.

error: Content is protected !!
Pozovite nas