Select Page

Muzika za balet

by | Nov 2, 2021 | Muzika

Balet je definisan plesom, ali je i neodvojiv od najvećih kompozicija klasične muzike. Muzika je ponekad tu samo za oslikavanje onoga što se dešava na pozornici, ali je vrlo često gotovo podjednako važna za samu baletsku predstavu. Kada govorimo o baletskoj muzici, onda treba napomenuti da je ona različita i da zavisi od samog baleta.

Kada je balet doživeo svojevrsni plesni uspon tokom 17. i 18. veka, muzika je bila njen pozadinski element. “Druga pratilja” baletske predstave, a smatrala se manje-više sporednom stvari. Fokus je bio isključivo na plesu, što govore i rani primeri kao što su Les-Indes Galantes od Jean-Phillipe-a Rame-a iz 1735.

Možemo pomenuti i Psiche ou la puissance de l’amour iz 1656. od Jean Baptiste Lulli-a.

Ovo su dva primera i umetničke forme još u ranoj fazi, kada su kompozitori još uvek razrađivali načine kako najbolje napisati muziku za ples.

Labudovi donose promenu

Ipak, Labudovo jezero Čajkovskog dovelo je do značajnih promena u baletu i važnosti baletske muzike. To je bio prvi put da je isključivo kompozitor simfonične muzike komponovao partituru za balet, a to se desilo tek 1876.

Labudovo jezero se može slušati sa ili bez plesa, a muziku iz kompozicije Čajkovskog možete zamisliti i kroz nežne slike labudova koji plešu, pa sve do scena iz starih filmova o Frankenštajnu i Drakuli iz tridesetih godina prošlog veka.

Budući da je rus, i da je stvarao u jednoj od najpoznatijih baletnih zemalja na svetu, Čajkovski i njegove kolege kompozitori imali su dovoljno mogućnosti da komponuju baletnu muziku. Jedan od primera je i Prokofijevov Romeo i Julija, koji je premijerno prikazan 1938. On je balet koji je poznat i po svojoj muzici i po baletskoj igri.

Stravinski je, takođe zaslužan za komponovanje neke od rasošnih kompozicija za balet 20. veka kao i mnogi velikani čije kompozicije možete čuti i danas u baletskim predstavama na mnogim scenama širom sveta.

Balet je, po svojoj definiciji, vizuelna umetnička forma, ali i muzička. Kao takav nezamenljiv je doživljaj koji ćete imati kada ga uživo gledate i slušate muziku koja se nadopunjuje sa plesom baletskih igrača.

Izvor: www.classicfm.com

Naslovna slika: fabe collage sa sajta Unsplash

error: Content is protected !!
Pozovite nas