Select Page

Ko čuva muziku?

by | Nov 20, 2017 | Muzika

Sa osvrtom u prošlost mogli bismo odgovoriti na ovo po malo neobična pitanja:
Ko čuva muziku?
Da li je muziku potrebno čuvati?
Ili još bolje, šta bi bilo sa muzikom da nije bilo njenih čuvara?

Muzika se u mnogim kulturama razvijala zajedno sa razvojem čoveka. Zvukovi iz prirode poput pesme ptica ili šumova vode čuli su se i pre nastanka čoveka, a kada je čovek postao stanovnik planete Zemlje on je počeo da doprinosi tome da muzika preko ritma, lupanja, udaranja, pa do glasa postane njemu važna.

Daljim razvojem muzika postaje sastavni deo života ljudi danas. Počeci su pre svega bili vezani za rituale i obraćanja nekim silama jačih od samog čoveka. Kao što se verovalo, to su bili Bog i božanstvo.

Dama kao čuvar muzike

Jedna dama poznata je kao čuvar muzike. Pitate se ko je ona. U katoličkoj religiji poznato je da je to Sveta Ćećilija, a u pravoslavnoj je poznata kao Sveta Kekilija. Rođena je i živela u Rimu oko 230. godine. U zapadnoj tradiciji je vrlo cenjena i poštovana kao zaštitnica muzike, pesnika i slepih. Posebno je bila okrenuta lepoti muzike u misama i liturgijskim kompozicijama. U korenu njenog imena je reč caecitas što znači slepilo. Štitila je udovice i siročad, kao i one koji su zbog svojih verskih stavova bili proganjani. Tri puta je pokušano da joj se oduzme život gušenjem, odrubljivanjem glave i glađu, ali je uspebava da preživi.

Prvobitno je bila sahranjena u Kalistovim katakombama i to uz takozvanu “kriptu papa”, kasnije je njeno telo papa Paskal I preneo u kriptu bazilike u Trastavereu u Rimu. Krajem XVI veka sarkofag Sv. Ćećilije je ponovno otvoren, a telo pronađeno u još dosta očuvanu stanju.

Maderno - Santa Cecilia

Maderno – Santa Cecilia

Slavni poznati kipar Maderna isklesao je svetičin kip u mramoru koji je dosta verna reprodukcija, po predanjima, a s obzirom na opis njenog izgleda i položaj tela. Kopija toga kipa nalazi se još i danas u Kalistovim katakombama gde je prvobitno počivala. Na slikama se obično pojavljuje slušajući muziku, pevajući ili svirajući, posebna je često prikazivana sa orguljama. Zbog svoje veličine i doprinosa razvoju hrišćanstva, kao i humanom radu, komponovana je „Molitva svetoj Ćećiliji“. Dan kada se slavi Sv. Ćećilija je 22. novembar. Hrišćani smatraju Ćećiliju zaštitnicom crkvenog pojanja i muzike, a dan posvećen njoj obeležava se još od 545. godine.

Zašto se krštavaju deca kada je dete nesvesno sveta oko sebe? Možda je odgovor baš u zaštitnicima i tzv. anđelima čuvarima koji će čuvati deci od samog rođenja, pa tokom tokom celog života. Bez obzira na nesvesnost dece u najranijem uzrastu, njima je upravo tada potrebna zaštita i osećaj da ih neko čuva.

error: Content is protected !!
Pozovite nas