Photo by Andressa Voltolini

Ko čuva muziku?

Sa osvrtom u prošlost mogli bismo odgovoriti na ovo po malo neobična pitanja: Ko čuva muziku? Da li je muziku potrebno čuvati? Ili još bolje, šta bi bilo sa muzikom da nije bilo njenih čuvara? Muzika se u mnogim kulturama razvijala zajedno sa razvojem čoveka. Zvukovi iz prirode poput pesme ptica ili šumova vode čuli Read more about Ko čuva muziku?[…]

muzika u prirodi

Kako muzika iz prirode utiče na nas

Znamo li koje je poreklo muzike? Kako je muzika zvučala dok čovek nije nastao? Koji su to zvuci koji su se čuli i da li ih i sada možemo čuti? Zvuci prirode su uvek bili prisutni, a svedoci smo i danas da su to zvuci šumova lišća, talasa, cvrkuta ptica, zvuci koje ispuštaju životinje.   Read more about Kako muzika iz prirode utiče na nas[…]

error: Content is protected !!