muzika u medicini

Postoji li veza između muzike i zdravlja? 2. deo

Još malo o muzici, medicini i zdravlju kao nastavak od prethodnog teksta

U pomenutim medicinskim uslovima u kojima se primenjuje muzika, a pri čemu se kod ljudi „uključuju“ određeni centri u mozgu zaintrigirali su naučnike da otkriju još nešto. Da li postoje razlike kod reakcije pacijenata u drugim uslovima i u odnosu na njihov vlastiti ukus. Došlo se do zaključka da lični muzički ukus ima važnu ulogu. Prema nekim studijima ljudima su puštali muziku koju oni vole tri dana pre operacije, za vremem operacije i nakon operacije i rezultati su bili odlični.

[…]

muzika i medicina

Postoji li veza između muzike i zdravlja? 1. deo

Šta je zapravo muzika? Jedna od interesantnijih teorija je da je muzika u svojoj srži čista matematika. Da su to vibracije u vazduhu čije se frekvencije po zakonima fizike mešaju. Uprkos tome, svaki put se dogodi čudo, jer se fizika i matematika pretvore u emociju. 

To je rekao nemački naučnik Volf Singer (Wolf Singer), a postoje naravno i mnoge druge teorije i definicije koje na bolji ili manje bolji način uspevaju da objasne pojam muzike.

[…]

error: Content is protected !!