muzika u prirodi

Kako muzika iz prirode utiče na nas

Znamo li koje je poreklo muzike? Kako je muzika zvučala dok čovek nije nastao? Koji su to zvuci koji su se čuli i da li ih i sada možemo čuti? Zvuci prirode su uvek bili prisutni, a svedoci smo i danas da su to zvuci šumova lišća, talasa, cvrkuta ptica, zvuci koje ispuštaju životinje.   Read more about Kako muzika iz prirode utiče na nas[…]

music in middle ages

Kako se muziciralo u srednjem veku?

Muzika srenjeg veka bila je pod velikim uticajem hrišćensva koje se širilo sve više i više, pa je imalo uticaja i na muzika i na druge vidove umetnosti. S obzirom da se izlazi iz robovlasničkog društva, a prelazi na feudalizam kao društveno uređenje, sve se više javljaju klasne razlike, a muzika postaje prilično jednobrazna, jer Read more about Kako se muziciralo u srednjem veku?[…]

error: Content is protected !!